MorphoDiTa - slovní druhy

V minulé části jsme lokálně spustili MorphoDiTu a nechali ji zpracovat text "Investor radí, jak na dvoucifernou inflaci.", z čehož vznikl výstup ve formátu XML:

output.xml
<sentence>
  <token lemma="investor" tag="NNMS1-----A----">Investor</token>
  <token lemma="radit_:T" tag="VB-S---3P-AA---">radí</token>
  <token lemma="," tag="Z:-------------">,</token>
  <token lemma="jak-3" tag="Db-------------">jak</token>
  <token lemma="na-1" tag="RR--4----------">na</token>
  <token lemma="dvouciferný" tag="AAFS4----1A----">dvoucifernou</token>
  <token lemma="inflace" tag="NNFS4-----A----">inflaci</token>
  <token lemma="." tag="Z:-------------">.</token>
</sentence>

Ten si nyní zpracuje v Pythonu a začneme pomalu pracovat na uživatelsky příjemné knihovně pro práci s MorphoDiTou.

Práce s XML

I když MorphoDiTa umožňuje i export do čistého textu, kde je výstupem jedno slovo na jeden řádek s lemmou a tagem oddělenými tabulátory, budeme používat XML, které přeci jen dodržuje určitou strukturu a má dobrou podporu v Pythonu.

Dobře nám poslouží modul xml, konkrétně xml.etree.ElementTree. Jako vstupní parametr přijímá soubor s XML výstupem a umí vrátit list všech elementů, které se nacházejí v daném výstupu - v našem případě list nodů <sentence>.

Náš XML parser začneme rovnou psát tak, aby se dal pohodlně použít i v budoucnu, proto si vytvoříme v naší kořenové složce modul morphy.xmlparser (soubor xmlparser.py ve složce morphy) a v něm si vytvoříme třídu XmlParser:

xmlparser.py
import xml.etree.ElementTree as ET

from .entities import Sentence, Token

class XmlParser:
  # Nazev elementu obsahujici vety.
  SENTENCES_PATH = './sentence'
  
  def __init__(self, xml_file) -> None:
    self._xml_file = xml_file
    # Nacteni XML soubor.
    self._tree = ET.parse(self._xml_file)
    # Ziskani korene stromu.
    self._root = self._tree.getroot()

    # Zpracovani jednotlivych vet ve vystupu
    self.sentences = self._parse_sentences(self._root)
    
    
  def _parse_sentences(self, root):
    id = 1
    sentences = []
    # Iterace pres vsechny vety
    for s in root.findall(self.SENTENCES_PATH):
      sentence = Sentence(id)
      
      # Iterace pres vsechna slova ve vete
      for t in s:
        token = Token()
        token.token = t.text
        token.lemma = t.attrib['lemma']
        token.tag = t.attrib['tag']
        
        sentence.add_token(token)
      
      sentences.append(sentence)
      id = id + 1
    return sentences

Vedle xml modulu importujeme i dvě entity - Sentence a Token.

Další kapitoly
 • MorphoDiTa - slovní druhy
 • MorphoDiTa - zpracování textu
 • MorphoDiTa - představení