1. MorphoDiTa - slovní druhy

    Zpracování výstupu z taggeru a určení jednotlivých slovních druhů.

  2. MorphoDiTa - zpracování textu

    Možnosti použití služby přes webové rozhraní a REST API a návod na lokální zprovoznění MorphoDiTy.

  3. MorphoDiTa - představení

    Představení nástroje MorphoDiTa, který umožňuje tokenizaci a morfologické zpracování českého textu.